Widget HTML Atas

Seni dan Kehidupan Sosial ~ G.V. Plekhanov

Seni dan Kehidupan Sosial ~ G.V. Plekhanov

Perihal hubungan seni dengan kehidupan sosial merupakan masalah yang selalu muncul dalam setiap kesusastraan yang telah mencapai suatu taraf tertentu di dalam perkembangannya. Yang paling sering, masalah itu dijawab dengan salah-satu dari dua pengertian yang secara langsung saling bertolak-belakang.
Ada yang menyatakan: manusia tidak diciptakan untuk hari sabbath, melainkan hari sabbath itu untuk manusia; masyarakat tidak diciptakan untuk seniman, tetapi seniman untuk masyarakat. Fungsi seni ialah membantu perkembangan kesadaran manusia, membantu memajukan sistem sosial.
Yang lain lagi dengan tegas menolak pandangan ini. Menurut pendapat mereka, seni merupakan tujuan pada dirinya sendiri; untuk mengubahnya menjadi sebuah alat guna mencapai sesuatu tujuan lain, sekalipun yang paling mulia, berarti memerosotkan martabat penciptaan kreatif.